Category: बेफाइदा

Earphone बाट गित सुन्दा हुने खतराहरु

आजकल धेरै मानिसहरू संगीत र भिडियोको लागि आफ्नो पीसी र ल्यापटपहरूसँग इयरफोनहरू जोड्छन्। इयरफोनहरू रेडियो, टेलिफोन सञ्चार वा संगीत सुन्नका…